Разместено – изложба на Зоран Мише и Ива Димитрова

Галерия за съвременно изкуство Cu29 – Пловдив има удоволствието да ви покани на откриването на:

“Разместено”
Зоран Мише и Ива Димитрова

Разместени , и същевременно на съвсем точното място..?
Графика и рисунка,рисунка върху графика ,графика без рисунка ,всичко заедно.
Образи,детайли и състояния се срещат върху хартия .Made with love – exhibition.
Зоран изследва светлината и колко черно може да понесе едни лист хартия.
Ива се плъзга по криви и полутонове върху разни геометричности.
Триъгълник и квадрат.

MISPLACED
Zoran Mise and Iva Dmitrova
Misplaced, and at the same time quite in the right place ..?
Graphics and drawing, drawing on graphics, graphics without drawing.. everything alltogether.
Images, details and conditions found on paper. Made with love – exhibition.
Zoran explores light and how much black can one sheet of paper take.
Iva slide in curves and halftones on some geometrics.
Triangle and square.

Coffe&Gallery Cu29