Радоил Серафимов Бягство от…., бягство към….

Artboard 1
Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 7
Artboard 8
Галерия за съвременно изкуство Cu29 – Пловдив има удоволствието да Ви покани на откриването на самостоятелна изложба на Радоил Серафимов в Пловдив – „Бягство от…., бягство към….”, на изложбата ще бъдат представени последните платна на художника, някои от тях специално създадени за изложбата.
“Изложбата е съвкупност от идеи, акумулирани във времето от сънища, реалност и фикция. Представените живописни работи произлизат от интереса ми за пресъздаване на конкретни сцени, както и от възможностите за разнообразно живописно изразяване. Образите могат да се интерпретират многозначно. Бягството от видима или мнима заплаха, както и алогичното устремяване към опасността се превръща в отправна точка за тези картини. Препратките са както по отношение на групи в обществото, така и към индивида.
Възможността идеите породени в съзнанието, да се материализират посредством различна живописна представа, маркират бягството от един към друг изобразителен подход. В съзнанието ми изникват въпроси като: можем ли да избягаме от проблемите, от себе си или мислите си? Човек често използва бягството, като пряк път; реакция в даден конфликт. Бягството е динамика, движение на индивид или група в обратна посока на критична ситуация. Понякога може да бъде и бягство – устременост право напред към опасността – проблема.
Всяка една от работите се е формирала при различни обстоятелства от преплитане на мисли и идеи с видени, фотографирани образи.
Чрез представените картини търся разнообразен път към внушение, както с конкретните видимости, така и с живописния резултат.”
Радоил Серафимов
Радоил Серафимов (р. 1988г.) живее и работи в Габрово. Завършил е специалност “Живопис” като бакалавър (2011г.) и магистратура (2012г.) във Факултета по изобразителни изкуства към Университета “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново. През 2021г. Радоил успешно защитава доктортска дисертация във факултета по изобразително изкуство – Велико Търново.
Coffe&Gallery Cu29