History

Кафе-Галерия Cu29 се помещава на мястото на бившата бакърджийница, собственост на нашия прадядо Петър Толев.

Петър Толев е роден през 1906г. в град Панагюрище в многолюдно семейство с петима братя и една сестра. Петър Толев е един от най-известните майстори бакърджии в България с неповторим и разпознаваем почерк и специално отношение към медта. Деситилетия наред той създава огромен брой медни изделия с различно предназначение, от предмети и изделия свързани с бита на българина, до произведения на изкуството.

Член на задругата на майсторите, дълги години изработва предмети за износ както и такива, предназначени за подарък на дипломатически лица. Заминал на 14 години от родният си град, за да чиракува и да учи занаята на медникарството, Петър Толев е собственик на няколко занаятчийски дюкяна в Капана през годините, на територията на един, от които днес се намира Coffee&Gallery Cu29. Неуморен работохолик бай Петър, както го наричат повечето хора, не спира през целия си живот да учи нови техники и приоми за осъвършенстване на занаята. Последният майстор бакържия на Капана, с който си е отишла една цяла славна епоха на самобитни занаятчии. За него казват, че душата и живота му били в дюкяна, при неговият свят сред магията на бакъра.

“Намираше общ език с всеки, можеше с часове да разказва притчи и поучителни истории за паши и султани. Беше мъдър и природно интелигентен човек, майстор занаятчия със златни ръце, скромен, добър и доверчив”.

С Кафе-Галерия Cu29 се надяваме да запазим спомена за бай Петър жив, отдавайки чест на творчеството му.