(English) Радоил Серафимов Бягство от…., бягство към….