Exhibition “LIVING ROOM”

Soud out 0
Soud Out 1
Soud Out 2
Soud Out 3
Soud Out 4
Soud Out 5
Soud Out 6
Soud Out 7
Soud Out 8
Soud Out 9
Soud Out 10
Soud Out 11
Soud Out 12
Soud Out 13
Soud Out 14
Изложба: // Exhibition
“LIVING ROOM”
Функционално изкуство изследване
// An exploration into functional art
Участват // Participating artists:
Rosie Eisor, PUNKT workshop, RRRub studio, Alina Papazova, Vladimir Rachev, George Stamenov, Mariana Tantcheva, Dessislava Terzieva
откриване: 04.06.2022 – 19:00
/ 4 Юни 2022 до 10 Юли 2022 / from 4 June to 10 July 2022
Проект на // Curatorial project of: SOLD OUT
Куратор: Теодора Коцева/ Curator: Teodora Kotseva
Гост-куратор: Адриана Делкова / Guest curator: Adriana Delkova
Може ли изкуството да бъде утилитарно? Каква би била практическата полза от него? Какво е функционално изкуство и къде то пресича границата с дизайна? Има ли ясна демаркационна линия между арт и дизайн? Кога функцията надделява над формата и кога формата следва функцията?
What is functional art? What kind of utilitarian purpose does an art
object have? Where do art and design meet? Is there a clear line
between art and design? When does function prevail over form and
when does form follow a function?
На тези въпроси отговаряме с “тоталното преживяване” и изложбата LIVING ROOM , която има за цел да въведе българската публика в света на уникалните изделия и функционалното изкуство.
Обединявайки автори, които работят в различни дисциплини, от визуални артисти до занаятчии, изложбеното пространство ще бъде решено като жилище на артистично настроен човек, където всеки един експонат ще бъде авторско произведение.
We answer these questions with a “total experience” and the exhibition LIVING ROOM, which aims to introduce the Bulgarian public to the world of functional art. Bringing together artists working in various disciplines, the exhibition space will be designed as the home of an artistic person, where each object will be a work of art.
Чрез LIVING ROOM зрителят ще се потопи в една нетипична изложбена среда, организирана като хол, където всеки един експонат ще бъде уникален, функционален и “на място”.
In the LIVING ROOM visitors will experience an atypical exhibition environment, where each piece will be unique functional art on its “right” place.
Coffe&Gallery Cu29