Very Well Exhibition

DSCF6508
DSCF6511
DSCF6512
DSCF6514
DSCF6517
DSCF6518
DSCF6630
DSCF6632
DSCF6633
DSCF6635
DSCF6643
13575936_10154459596469063_1131671706108582346_o

VERY WELL изложба рисунки и бутафорна живопис
Вълко Чобанов
Димитър Шопов
Ина Валентинова
Изложба рисунки и бутафорна живопис създадена през краткия освобождаващ период на работа в ателие „Гавазов”, лято 2016. Тримата млади автори поради липсата на кола и финансови възможности прекарват времето си рисувайки на 38°C с акрил ван гог, блажна боя, български гипс, лак, тонер от принтер, спрей вери уел, масло шминке, дунапрен, пяна церезит, винервайс, холографска хартия, маркери, пластмаса, глина, плат, форекс, пе де че, гваш, изкуствени цветя, це двеста, вместо на море.

VERY WELL exhibition
Valko Chobanov
Dimitar Shopov
Ina Valentinova
Exhibition of drawings and prop painting created during the short period of work in “Gavazov” studio, summer 2016. The three young artists because of the lack of a car and financial resources spend their time drawing with van gogh acrylic, alkyd paint, bulgarian plaster, lacquer, printer toner, spray very well, oil schmincke, foam ceresit, vinervays, holographic paper, markers, plastic, clay, cloth, forex, chipboard, gouache, plastic flowers, c200, instead of going to the seaside.

Coffe&Gallery Cu29